سیستمهای کامپیوتری نگهداری وتعمیرات (CMMS) با به کارگیری فناوری اطلاعات به دنبال ایجاد بهره وری ودستیابی به منافع بیشتردرمدیریت نگهداری وتعمیرات سازمان هستند. CMMS به عنوان نگهدارنده شریان اصلی حیات بخش نگهداری وتعمیرات،یعنی دادههاواطلاعات مرتبط،اهمیت دوچندانی درفرایندها وسیستمهای نگهداری وتعمیرات دارد.تسریع و تسهیل امور نت (نگهداری و تعمیرات) با بیشترین بهره وری و دقت به همراه ذخیره و ثبت اطلاعات و داده‌ های دارایی های فیزیکی به منظور تحلیل های آتی یکی از نتایج مستقیم بهره گیری از این سیستم ها می باشد.

پروژه CMMS با ایجاد سیستم نگهداری – تعمیرات یکپارچه رایانه‏ای (TPM) و ارایه راه کارهای پیشگیرانه و همچنین کنترل موجودی و زمان سفارش گذاری به موقع قطعات موجب عملکرد بی نقص پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع خودروسازی ، فولاد سازی … ، پس از بهره‏برداری می‏گردد. از نتایج این پیاده سازی می توان به مواردی همچون ؛ افزایش عمر مفید تجهیزات،کاهش مدت زمان از کار افتادگی غیر منتظره تجهیز، بهبود فرایند گردش کارهای تعمیرات، کنترل هزینه ی نگهداری و تعمیرات،افزایش سطح کارائی منابع انسانی،کاهش زمان دستیابی به اطلاعات و …نام برد.

 • خدمات زمینه ی: CMMS

 • شناسایی نیازها و خواسته های مشتری

 • مشاوره جهت انتخاب نرم افزار متناسب با نیاز مشتری

 • مشاوره در جهت پیاده سازی CMMS و نحوه ی بهره برداری از آن

 • جمع آوری، پردازش و ورود داده ها مطابق با نیاز مشتری

 • استفاده از نیروهای متخصص و مجرب با سابقه ی حضور در پروژهای پیش راه اندازی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات

 • ثبت دستورالعمل های تعمیراتی پیشگیرانه (PM)

 • ثبت درخواست کارهای ضروری مرتبط با تجهیزات (Work Order)

 • ثبت دستور العمل های اصلاحی (Corrective Maintenance)

 • بهبود و توسعه امور برنامه ریزی تعمیراتبه منظور کاهش هزینه های تولید و عملیات

 • تعیین زمان بندی فعالیت های اجرایی تعمیرات و هم زمان کردن PMهای مرتبط

 • تخمین میزان ساعت کاری تعمیرات توسط پرسنل مجرب

 • کنترل موجودی انبار، زمان سفارش گذاری به موقع قطعات و توانایی تعیین Min و Maxبرای قطعات یدکی انبار

 • تهیه ی دستورالعمل های تعمیراتی بر اساس اسناد سازنده ی تجهیز و امکان تغییر مطابق نیاز مشتری و نظر کارشناسان تعمیراتی مرتبط

 • اولویت بندی تجهیزات بر اساس شاخص های فرایندی ، تعمیراتی و تمهیدات زیست محیطی

 • قابلیت دسته بندی تجهیزات بر اساس نوع آن ها

 • گزارش گیری های تخصصی متناسب با نیاز های مدیران سازمان

 • ثبت سوابق تعمیرات تجهیزات و کارکرد نیروهای تعمیراتی مرتبط

 • پیوست مستندات مرتبط و ثبت تجارب نفرات تعمیراتی

 • ایجاد گردش کارهای تعمیراتی در نرم افزار مطابق با نیاز مشتری

 • تعیین محل قرار گیری تجهیزات

 • آموزش پرسنل در جهت بهره برداری از سیستم بر اساس سطح دسترسی و نیاز مشتری

 • استقرار تیم پشتیبانی در سایت برای پاسخگویی به سوالات فنی و رفع مشکلات

 • سیستم های الکترونیکی مدیریت اسناد  ( EDMS )

در شرایط رقابت جهانی حاکم بر عرصه صنعت و خدمات، دسترسی به موقع و سریع به دانش معتبر و موثق یک مزیت رقابتی برای سازمانهاست و برای ایجاد این مزیت، بهترین کار به‌کارگیری مدیریت دانش فراگیر از طریق سیستم مدیریت الکترونیک اسناد در سازمان‌هاست.

سیستم مدیریت اسناد عبارت است از مجموع راهکارهای مطلوب و اجرائی جهت حفظ و نگهداری اطلاعات اسناد کاغذی و ایجاد امکان تسریع در امور اطلاع رسانی به اشکال گوناگون با استفاده از انواع ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری.

 • خدمات در زمینه ی EDMS:

 • شناخت و تحلیل سازمان و اسناد موجود در آن

 • شناسایی نحوه ایجاد، گردش و بایگانی مستندات

 • بررسی و شناخت مشکلات سیستم موجود

 • شناخت روش های کدگذاری اسناد و بررسی دستورالعمل های موجود در این زمینه

 • پیشنهادهای اصلاحی

 • جمع‏آوری و سازماندهی اطلاعات و مستندات فنی تجهیزاتمطابق با نیاز مشتری

 • طراحی ساختار درختی و طبقه بندی اسناد مطابق با نیاز مشتری

 • تعریف قالبها (Schema) و الگوهای مورد نیاز در نرم افزار

 • ایجاد حساب کاربری برای افراد سازمان در نرم افزار

 • تعیین سطوح دسترسی کاربران به مدارک

 • پردازش قوی و استخراج Metadata (کلیدواژگان) تخصصی مطابق با نیاز مشتری

 • ایجاد قالبها و فرمتهای مختلف گردش کار مطابق با توانایی های نرم افزار انتخابی مشتری

 • راه اندازی و تست نرم افزار حاوی اطلاعات و اسناد و برطرف نمودن معایب احتمالی

 • استقرار تیم پشتیبانی در سایت برای پاسخگویی به سوالات فنی و رفع مشکلات

 • سیستم های بازرسی بر مبنای ریسک RBI

بازرسي بر مبناي ريسک يک روش نوين در مديريت بازرسي بوده و از ارزيابي ريسک به منظور برنامه ريزي، توجيه و تفسير نتايج حاصل از بازرسي، آزمايش و پايش استفاده مي نمايد. در اين روش بر خلاف روشهاي سنتي بازرسي، فاصله زماني ثابتي تعريف نمي گردد بلکه براي هر دستگاه، فاصله زماني و روش بازرسي مشخصي با توجه به میزان ریسک آن تعيين مي شود. با استفاده از بازرسي بر مبناي ريسک، ضمن اجتناب از بازرسي هاي مکرر، ميتوان امکانات و توانمنديهاي بازرسي را بر روي دستگاههايي با ريسک بالاتر متمرکز نمود . یکي از مهمترين اهداف ارزيابي ريسک، تلاش در جهت کاهش آسيبهاي مکانيکي، هزينه و اتلاف مواد مي باشد. بطور خلاصه مهمترين مزاياي استقرار بازرسي بر مبناي ريسک به شرح ذيل مي باشد:

 • افزايش ايمني و اطمينان پذيري تجهيزات

 • کاهش توقف هاي برنامه ريزي شده و نشده

 • افزايش فواصل بازرسي

 • افزايش سازگاري برنامه هاي بازرسي

 • کاهش هزينه هاي بازرسي، تعميرات و نگهداري

  • خدمات در زمینه ی RBI:

  • تهيه خط­ مشي RBIبا توجه به استراتژی های مشتری

  • تهيه، جمع ­آوري و ثبت اطلاعات تجهيزات

  • طراحي مدارهاي خوردگي

  • ارزيابي پيامد وقوع خرابي­ها

  • ارزيابي احتمال وقوع خرابي­ها

  • ارزيابي ريسك و تعيين درجه بحراني دستگاه­ها

  • برنامه ­ريزي بازرسي فني

  • اولويت بندي بازرسي فني تجهيزات

  • ارزيابي اثر بخشي بازرسي

  • شناسايي پتانسيل هاي خرابي و شکست

  • شناسايي پارامتر هاي فرآيندي مؤثر بر خوردگي

 • تعیین نقاط بازرسی روی خطوط و تجهیزات به منظور انجام تست های غیر مخرب از قبیل ضخامت سنجی التراسونیک (USTM) و …

 • استقرار تیم پشتیبانی در سایت برای پاسخگویی به سوالات فنی و رفع مشکلات